7 december 2022

Classic Cars

USA bil, Jänkare, Raggarbil, Muskelbil.. Kärt barn har många namn

Vi reparerar sufflett, inredning – som elfel, knappar o spakar som inte fungerar.
Original inredning i Hands facket, Bälten, nya eller renovera de du har.
Vi tillverkar från Tillverkarens specifikationer och ritningar där sådana finns.
Vi kan också ta hem, från leverantörer i Sverige men också USA, Syd Afrika och Kuba.