7 december 2022

För oss är det en självklarhet att försöka minimera utsläppen av vår egen verksamhet, i första hand laddning av våra verktyg. Därför har vi valt att investera i solceller och vindkraft i vårt garage. Helt självförsörjande på el. Övrig el som köps in kommer uteslutande från förnybara källor.

Hållbarhet är så mycket mer än miljö och klimat, vi använder enbart Miljögodkända rengöringsmedel och vatten sparande utrusning. Vi använder svanen märkta Autorange produkter.
Vi har också egna framtagna produkter, helt naturliga och hållbara.

Autorange By Lahega, bra miljöval

Related News